covid info

 
 

covid info

Momenteel zijn er geen beperkingen omtrent het huren van onze lodge.

**Hou er ten alle tijde rekening mee dat een aanscherping van de regels tot een maximaal toegestane bezetting van 15 personen geen reden is tot annulatie.

Reserveringen kunnen enkel worden geannuleerd met inachtneming van de geldende wettelijke normen op het moment van het verblijf. Er is sprake van overmacht als gevolg van covid-19 conform artikel 7.3 van de algemene voorwaarden, in de volgende situaties indien, en slechts indien, de betreffende situatie niet bekend was ten tijde van de reservering en/of de bevestiging van de reservering door de huurder:

  1. De sluiting van het vakantiehuis door de autoriteiten
  2. De sluiting van de nationale of lokale grenzen die de toegang tot de gehuurde vakantiewoning wettelijk verhinderen specifiek voor de huurders
  3. Een stevig en formeel verbod om naar de plaats van uw verblijf te reizen. Een “sterk afgeraden” reis is geen overmacht
  4. Een wettelijk opgelegde beperking van het aantal toegestane personen tot minder dan 15.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zich te houden aan de wettelijke bepalingen, met inbegrip van de sanitaire voorschriften die van kracht zijn op het moment van de reservering en tijdens zijn verblijf. Bij gebrek hieraan kan Ardennen Lodge het contract op eigen risico opzeggen overeenkomstig artikel 7.1.B van deze algemene voorwaarden. Ardennen Lodge kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken die door de autoriteiten op het ogenblik van het verblijf worden vastgesteld, met dien verstande dat zij niet in staat zijn om de realiteit van de door deze laatste op het ogenblik van de reservering meegedeelde informatie na te gaan.

Door het reserveren van een accommodatie van Ardennen Lodge vanaf 1 december 2021, aanvaardt de huurder dat elke annulering van een reservering als gevolg van een geval van overmacht covid-19 uitsluitend aanleiding geeft tot een terugbetaling in de vorm van een waardebon die hij kan gebruiken om zijn verblijf binnen een periode van 3 jaar te herplannen. Het geld wordt in geen enkel geval teruggestort.